Elektrische Controles Huishoudelijk

ATECON is een door Ministerieel Besluit van 15 juni 2015 erkend organisme voor de controles van elektrische huishoudelijke installaties. De controle van uw elektrische installatie is bij wet verplicht en geeft een garantie op een veilige woonplaats. Voorkom elektrische schokken, brand, lichamelijk letsel, … en laat uw installatie controleren.

Van al onze controles wordt er ter plaatse een digitaal keuringsverslag gemaakt met een tablet. Dit verslag wordt in digitaal formaat overgemaakt aan de opdrachtgever. Met deze manier van werken verloopt alles snel en efficiënt. Daarnaast is er nooit een probleem met onleesbaarheid van de verslagen.

Er zijn een aantal onderzoeken die verplicht worden opgelegd door het A.R.E.I.:

 • Gelijkvormigheidsonderzoek volgens artikel 270:

  Nieuwe installaties, uitbreidingen of belangrijke wijzigingen dienen voor de ingebruikname gecontroleerd te worden op hun conformiteit.

 • Periodiek onderzoek volgens artikel 271:

  Alle installaties die volgens het A.R.E.I. een gelijkvormigheidscontrole hebben ondergaan, zijn gekeurd voor een periode van 25 jaar. Na deze periode dient er terug een controle uitgevoerd te worden.

 • Verzwaring van de aansluiting volgens artikel 276:

  Elke oude installatie (installatie ouder dan 1/10/1981) die geen gelijkvormigheidsonderzoek heeft doorlopen, dient voor verzwaring van de aansluiting gecontroleerd te worden. Op deze oude installaties zijn er een aantal afwijkende beschikkingen van toepassing.

 • Verkoop van een wooneenheid volgens art. 276bis:

  Oude installaties (< 1/10/1981) die verkocht worden, dienen gecontroleerd te worden om na te gaan of de elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.. Zo is de koper op de hoogte van de staat van de elektrische installatie.