Gascontroles

Elke industriële gasinstallatie dient onderworpen te worden aan een jaarlijkse dichtheidscontrole. Dit is noodzakelijk om na te gaan of er geen lekken op de installatie zijn die tot een potentieel gevaar kunnen leiden. Gaslekken kunnen immers leiden tot brand en explosie wat ernstige gevolgen kan teweeg brengen. Om deze gevolgen te beperken kan ATECON deze dichtheidscontrole voor u uitvoeren om zo de kans op brand of explosie tot een minimum te beperken.