Door wie moeten de uitwendige invloeden opgesteld worden?

De uitwendige invloedsfactoren moeten opgemaakt worden volgens artikel 19 van het A.R.E.I. (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties). Dit kan zijn door de eigenaar, beheerder van de installatie, studiebureel, technische dienst, …. Uiteindelijk moeten de uitwendige invloeden goedgekeurd worden door een afgevaardigde van een erkend organisme. Deze afgevaardigde moet het dossier van de uitwendige invloeden samen met de eigenaar/beheerder van de installatie ondertekenen.

Om geen misverstanden te verkrijgen bij de goedkeuring is het aangeraden om deze uitwendige invloeden op te maken met een deskundige die kennis heeft van deze materie. ATECON kan u bijstaan om de uitwendige invloeden in uw onderneming te bepalen.