Wat betekent IP55.7?

IP staat voor International Protection en wordt op elektrische apparaten aangebracht voor de aanduiding van de mate van beveiliging van de constructie van het elektrisch apparaat. Deze beveiliging kan zijn tegen eigen schade, door gebruik in specifieke omgevingen (uitwendige invloeden) en tegen eventueel gevaar voor de gebruiker.

De IP aanduiding is internationaal genormaliseerd in de norm IEC 60529. De IP-graad bestaat minimum uit twee cijfers. Het eerste cijfer geeft de bescherming weer tegen aanraking van onder spanning staande delen en de bescherming tegen de indringing van vreemde vaste voorwerpen. Het tweede cijfer geeft de bescherming weer tegen het indringen van vloeistoffen.

In sommige gevallen wordt er ook een derde cijfer geplaatst dat gescheiden is door een punt van de eerste twee cijfers. Dit duidt de mechanische belasting aan of beter geeft de mechanische sterkte van het omhulsel weer. 

Deze drie cijfers worden ook bepaald door de volgende uitwendige invloeden:

  • AD: Aanwezigheid van water
  • AE: aanwezigheid van vreemde vaste lichamen
  • AG: Mechanische belasting

Een apparaat met aanduiding IP55.7 heeft volgende beschermingen:

  • IP55.7: Volledige bescherming tegen aanraking en tegen schadelijke neerslag van stof
  • IP55.7: Bescherming tegen waterstralen uit een willekeurige richting (360°)
  • IP55.7: Beschermd tegen een stootenergie van 6 Joule