ATECON behaalt erkenning als “Erkend Organisme”

ATECON behaalt erkenning als “Erkend Organisme”

15 juni 2015 is een belangrijke dag voor ATECON. Op deze dag heeft de Minister van Energie het Ministerieel Besluit goedgekeurd waardoor ATECON zijn erkenning van ‘Erkend Organisme voor de controle van elektrische installaties’ heeft behaald. Deze erkenning werd behaald volgens de voorschriften van artikel 275 van het A.R.E.I. (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties).

De publicatie hiervan in het Belgisch Staatsblad heeft plaats gevonden op 24.06.2015 met numac 2015011246. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

Wat betekent deze erkenning?

ATECON kan met deze erkenning een betere dienstverlening geven voor uw wettelijke controles. Naast de wettelijke controles die we al in ons dienstenpakket hadden staan, wordt ons aanbod van diensten nu uitgebreid met deze wettelijke controles volgens het A.R.E.I.. Als erkend organisme voor huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning en niet-huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning met uitzondering van installaties in zones met ontploffingsgevaar kunnen we uw partner zijn voor een onafhankelijke controle van de elektrische installaties.

Welke controles volgens het A.R.E.I. kunnen we aanbieden?

Het A.R.E.I. maakt een onderscheid in een aantal domeinen. Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen indienststellingscontroles, periodieke controles, werfcontroles, verkoop, ….

ATECON mag volgende domeinen controleren:

  • Huishoudelijke elektrische installaties
  • Industriële elektrische installaties uitgezonderd Ex-installaties

Hierbij een greep uit de controles die ATECON kan aanbieden op gebied van elektrische installaties:

  • Nieuwe huishoudelijke installatie
  • Bestaande huishoudelijke installatie
  • Uitbreiding van een huishoudelijke installatie
  • Verkoop van een wooneenheid
  • Nieuwe industriële installatie
  • Uitbreiding van een industriële installatie
  • ...
  • Of een combinatie van bovenstaande controles.

Afspraak maken of offerte aanvragen?

Wilt u graag een afspraak maken voor een elektrische controle of een offerte aanvragen? Of hebt u andere vragen? U kan ons eenvoudig contacteren op volgende manieren:

Meer nieuws