Elektrische installaties

Het KB van 4.12.2012 zegt dat de werkgever een risicoanalyse moet uitvoeren van elke elektrische installatie waarvan hij houder is. Volgens de Welzijnswet (KB 04.08.1996 – art. 5) had deze risicoanalyse al een feit moeten zijn. Dit nieuw KB legt een bijkomende verplichting op en de risicoanalyse dient uitgevoerd te worden vóór 31.12.2014.

ATECON heeft de bekwaamheid om deze risicoanalyses nu uit te voeren en kan uw partner zijn om deze wettelijke vereiste risicoanalyse tot een goed einde te brengen.