Brandpreventie

Het nieuwe KB van 28.03.2014 betreffende de brandpreventie op arbeidsplaatsen zegt dat er een risicoanalyse dient te gebeuren van de arbeidsplaatsen i.v.m. het brandrisico.

Het artikel 4 van het Koninklijk Besluit zegt dat er moet rekening gehouden worden met 9 risicofactoren. Afdeling 3 bespreekt de specifieke preventiemaatregelen die moeten nageleefd worden. Zo moet er onder andere een intern noodplan, interventiedossier en brandpreventiedossier worden opgemaakt.

Heeft u deze dossiers en uw risicoanalyse nog niet, ATECON is uw partner om u bij te staan bij de opmaak van deze verplichte documenten.