M-W-A-installaties

Melding, waarschuwings- en alarminstallaties zijn verplicht op alle arbeidsplaatsen. Dit was een verplichting volgens het ARAB art. 52 en is eveneens opgenomen in het nieuwe KB van 28.03.2014 i.v.m. brandpreventie op arbeidsplaatsen. Brandhaarden of rookontwikkeling dienen snel gelokaliseerd te worden om de schade te kunnen beperken.

De plaatsing van uw detectoren, drukknoppen, sirenes, … moeten correct gebeuren om een efficiënte werking te verzekeren. Daarom is controle van deze installaties een must. Jaarlijkse keuring is verplicht uit te voeren door een bevoegd persoon om de goede werking ervan te kunnen garanderen.

ATECON heeft de nodige deskundigheid in huis om deze controle uit te voeren. Het bijhorend verslag wordt opgemaakt van deze controle.