Veiligheidsverlichting

Veiligheidsverlichting is onmisbaar op arbeidsplaatsen. Deze verlichting zorgt ervoor dat de werknemers de arbeidsplaatsen bij stroomonderbrekingen op een veilige manier kunnen verlaten. Veilige evacuatie is enkel mogelijk als de installatie juist werkt en correct is opgebouwd.

De EN 1838 is de Europese Norm om de nood- en veiligheidsverlichting op een juiste manieren te plaatsen zodat nooduitgangen op een zichtbare wijze kunnen bereikt worden. Volgens het KB 28.03.2014 brandpreventie op arbeidsplaatsen dient er minimum jaarlijks een controle te zijn van deze veiligheidsverlichting.

ATECON kan als extern deskundige deze controle voor u uitvoeren en een gedetailleerd verslag maken. Lux metingen kunnen eveneens op aanvraag uitgevoerd worden om te kijken of de wettelijk voorgeschreven minimumwaarden bereikt worden.