Adviezen

Adviezen zijn noodzakelijk om investeringen of aanpassingen aan installaties en arbeidsmiddelen te kunnen verantwoorden. Voor deze adviezen dient u een beroep te doen op een onafhankelijk deskundige die u het juiste advies kan verschaffen zonder binding met een partij. ATECON heeft ervaren medewerkers die adviezen kunnen verlenen in de vakgebieden waarin zij actief zijn.