Arbeidsmiddelen

De Codex Titel VI hoofdstuk I bevat het KB 12.08.1993 Arbeidsmiddelen. In artikel 11 van dit Koninklijk Besluit staat vermeld dat de arbeidsmiddelen vóór indienststelling en nadien minstens 1 maal per jaar moeten gecontroleerd worden door een deskundig persoon. Van deze controle moet er een verslag opgemaakt worden waarin alle bevindingen zijn opgenomen.

Eveneens mobiele arbeidsmiddelen KB 4.05.1999 die onder hoofdstuk II afdeling II vallen zijn hier aan onderworpen. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor uw werknemers en de arbeidsmiddelen die er ter beschikking worden gesteld. Het is dus van primordiaal belang dat de arbeidsmiddelen in orde zijn en dit in geval van calamiteit kan aangetoond worden met een rapport.

Welke toestellen zijn hier aan onderworpen:

Vast opgestelde arbeidsmiddelen in de onderneming:

  • Draaibanken
  • Freesbanken
  • Schuurmachines
  • Ponsmachines

Losse arbeidsmiddelen:

  • Boormachines
  • Slijpschijven
  • Breekhamers
  • Kabelhaspels
  • Koffiezetapparaat
  • Microgolfoven

MGG (Motor Generator Groepen)

ATECON kan voor u deze arbeidsmiddelen controleren, een bijkomend verslag opmaken en voorzien van een keuringssticker met vermelding van de controledatum voor het volgende controleonderzoek.