Ladders

Ladders en noodladders zijn arbeidsmiddelen dewelke moeten voldoen aan KB 12.08.1993. Daarnaast is er ook het KB van 31/08/2005 dat de veiligheid van de arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte bespreekt. Het spreekt voor zich dat ladders dus moeten gecontroleerd worden door een bevoegd persoon om na te gaan of deze in goede staat zijn.

De controle volgens artikel 11 van het Koninklijk Besluit Arbeidsmiddelen zegt dat dit voor indienststelling moet gebeuren en minimum 1 keer per jaar.

ATECON kan als externe deskundige deze controle voor u uitvoeren. Van deze controle wordt het bijhorend verslag gemaakt en de ladders worden uiteraard voorzien van een controlesticker.