Elektrische Controles Industrieel

ATECON is een door Ministerieel Besluit van 15 juni 2015 erkend organisme voor de controles van industriële elektrische installaties. De controle van elke elektrische installatie is bij wet verplicht en geeft een garantie op een veilige werkplaats. Voorkom elektrische schokken, brand, lichamelijk letsel, … en laat uw installatie controleren.

Er zijn verschillende soorten onderzoeken die verplicht worden opgelegd door het A.R.E.I.. Naast nieuwe installaties die een gelijkvormigheidsonderzoek moeten ondergaan volgens artikel 270 van het A.R.E.I. voor de in dienst name ervan, zijn ook uitbreidingen en wijzigingen hiertoe verplicht.

Tevens is er een periodiek onderzoek noodzakelijk van deze elektrische installaties. Elke 5 jaar dient deze verplicht gecontroleerd te worden door een erkend organisme. Voor sommige installaties is de periodiciteit bepaald in bijkomende wetgeving en kan deze strenger zijn dan de termijn bepaald in het A.R.E.I..

Van al onze controles wordt een digitaal verslag gemaakt. Dit is gemakkelijk digitaal op te slagen op uw computer of server. Een bijkomend voordeel is dat er nooit geen onleesbare verslagen zullen zijn.